Samarbejdspartnere

Adjungeret professor

Randell Stephenson,
University of Aberdeen, UK.
Udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Geoscience i 2008.
Profil | Hjemmeside

Adjungeret lektor

Peter Thy
University of California, Davis, US
Udnævnt som adjungeret lektor ved Institut for Geoscience den 1. april 2015.

Profil Homepage


Geocenter Danmark

Institut for Geoscience indgår i Geocenter Danmark, som er et nationalt center for geovidenskabelig forskning, uddannelse, rådgivning, innovation og formidling på højt internationalt niveau.
Centeret er et formaliseret samarbejde mellem de fire selvstændige institutioner: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet, samt Institut for Geografi og Geologi og Geologisk Museum, begge ved Københavns Universitet.

Læs mere på geocenter.dk