Myndighedsrådgivning

  • Region Midtjylland benytter Institut for Geoscience v. postdoc Søren Poulsen og lektor Steen Christensen som konsulenter i forbindelse med pilotforsøg med oprensning af Høfde 42 kemikaliedepotet på Harboøre Tange i Vestjylland.

 


  • GeoFysikSamarbejdet (GFS) har siden efteråret 1999 samarbejdet med og rådgivet danske myndigheder - i starten amtene og fra 2007 regionerne - om kortlægning af grundvandsressourcen og den beskyttelse.
    Læs mere.