NATURGEOGRAFI- OG GEOVIDENSKABSLÆRERDAG 2018

Arrangementet er aflyst og udsættes til efteråret.

Vi vil hurtigst muligt fastsætte en ny dato som vil fremgå af denne side.

 

Som en faglig inspiration til interesserede naturgeografi- og geovidenskabslærere afholder vi hvert år en såkaldt GYMNASIELÆRERDAG - gerne med et bestemt tema.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.