Historie

Ekskursion Norge 1965. Blandt deltagerne er Asger Berthelsen, instituttets første leder

Institut for Geoscience blev oprettet som Geologisk Institut den 1. maj 1961 da det første professorat i geologi blev besat.

Allerede før den tid havde der været en vis geologisk aktivitet ved universitetet, idet der blev givet undervisning i geologi for geografistuderende af statsgeolog, dr.phil. Keld Milthers fra Danmarks Geologiske Undersøgelse, der fungerede som rejselektor fra midt i 40’erne.

Gennem en årrække arbejdede Det naturvidenskabelige Fakultet på at få oprettet et professorat i geologi. Så tidligt som i 1952 blev der bl.a. henvist til at der fandtes værdifulde geologiske samlinger ved Naturhistorisk Museum. Professoratet blev bevilget med finansloven for 1960-61. Stillingen blev slået op, og ved fristens udløb var der indkommet fem ansøgninger. Bedømmelsesudvalget indstillede i marts 1961 dr.phil. Svend Asger Berthelsen, som derefter blev ansat som professor i geologi fra 1. maj 1961. Professor Berthelsen blev dermed den første institutbestyrer og fungerede som sådan indtil 1966 hvor han forlod instituttet.

Instituttets mange adresser før samlingen i 2006

Siden oprettelsen har instituttet gennemløbet en omfattende udvikling og vækst. Fagligt dækker vi i dag både de klassiske geologiske discipliner, så som petrologi, palæontologi, geofysik og geomorfologi, og der forskes bredt inden for alle geofagene.

I mange år var vi et meget opsplittet institut med op til seks forskellige geografiske placeringe  i og uden for Universitetsparken, men i dag har størstedelen af instituttet til huse i bygningskomplekset 1670  - det tidligere Aarhus Kunstmuseum - i Høegh-Guldbergs Gade nederst i Vennelystparken. Efter en omfattende ombygning flyttede de første grupper ind i sommeren 2006, og nu er vi – med en enkelt undtagelse – samlet under ét tag.