Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Marit-Solveig Seidenkrantz, Geoscience, indtræder i GEUS' bestyrelse

Ny bestyrelse for GEUS fra 1. januar 2017

15.12.2016 | Lone Davidsen

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) skal have udpeget en ny bestyrelse fra 1. januar 2017.
Ifølge Lov om GEUS udpeger Energi-, Forsynings- og Klimaministeren ét medlem efter indstilling fra Aarhus Universitet.
Marit-Solveig Seidenkrantz, Institut for Geoscience, er udpeget dette nye medlem i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.

Institut for Geoscience, Medarbejdere