Kandidateksamen - Sofie Patricia Poulsen

Holocæn landskabshistorie omkring Fuglsø Sø, Mols

29.06.2017 | Lone Davidsen

Dato man 24 jul
Tid 12:00 13:30
Sted Geoscience auditorium, 1671-137

Vejleder:
- Bent Odgaard, Geoscience, AU

Censor:
- Peter Rasmussen, Nationalmuseet

Medarbejdere