Kandidateksamen - Charlotte Guldager

Modellering af varmelagring i dybe sedimentære reservoirer med særligt henblik på Aalborg-området

26.06.2017 | Lone Davidsen

Dato fre 30 jun
Tid 13:00 15:00
Sted Geoscience auditorium, 1671-137

Vejledere:
Niels Balling, Geoscience, AU (hovedvejleder)
Søren Erbs Poulsen, VIA University College, Horsens (medvejleder)

Censor:
Thorkild Maack Rasmussen, Luleå

 

 

Institut for Geoscience, Medarbejdere