Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Indvielse af energilagertestmodel på DTU Risø

AU er med i et projekt om energilagring med sten og deltager ved åbningen af testmodulet på DTU Risø

04.03.2019 | Susanne Weis Fogh

Dato man 18 mar
Tid 11:00 13:00
Sted DTU Risø Campus, Bygning 319, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde

Energilagring med sten

Omstilling til grøn vind-og solbaseret energi kræver, at man har mulighed for at lagre energi, når der produceres mere energi, end der forbrugers. Den lagrede energi kan så bruges, når forbruget overstiger produktionen, f.eks. når vinden ikke blæser. Det er kendt, at energi bl.a. kan lagres i batterier og søer ved vandkraftværker. Batterier er dog stadig ekstremt dyre, og der er mange lande, inklusive Danmark, der ikke har tilstrækkelig adgang til vandkraft. En anden og mindre kendt mulighed er at lagre energien i sten. I det EUDP-støttede forskningsprojekt ”High Temperature Thermal Energy Storage” (HT-TES) er der bygget et pilotanlæg ved Risø, hvor en isoleret stålbeholder fyldt med 18 ton sten opvarmes til 600°C. Forskere fra Institut for Geoscience, Aarhus universitet har undersøgt, hvilke sten, der er bedst egnet til at lagre varmeenergi. Her er egenskaber som varmekapacitet og varmeledningsevne vigtige. Desuden er det vigtigt, de anvendte sten fysisk og kemisk kan modstå utallige, daglige opvarmninger. Dette blev undersøgt ved hjælp af laboratorieeksperimenter og computermodeller.

Den 18. marts indvielser ministeren for Uddannelse og Forskning Tommy Ahlers Danmarks første sten-baseret termisk energilager på Risø sammen med alle projektpartnere.

Se mere om projektet her: http://energilager.nu/projektet/

Institut for Geoscience, Ceremoni / åbning