Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Folkemødet 2019, Bornholm

Får vi den teknologi, der kan sikre rent drikkevand i fremtiden?

31.05.2019 | Susanne Weis Fogh

Dato fre 14 jun
Tid 12:00 12:45
Sted Tech på toppen, F35. Folkemødet Bornholm

 
Lektor Søren Munch Kristiansen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet & WATEC deltager på årets Folkemøde på Bornholm.

 

Får vi den teknologi, der kan sikre rent drikkevand i fremtiden?

 
Der er – globalt og nationalt - en politisk forventning om, at forskning og ny teknologi kan løse de globale samfundsudfordringer, som er beskrevet i FN’s verdensmål, og som vi i forskellig grad også mærker i Danmark. En af disse er, hvordan vi får rent drikkevand i fremtiden.

 
Allerede i 2011 oplevede 41 lande ”vandstress”. Ti af dem er i dag tæt på at have udtømt deres kilder og må nu have drikkevand fra ikke-konventionelle kilder. I Danmark gjorde den tørre og varme sommer i 2018 os for alvor opmærksomme på klimaforandringerne, og at vandmangel er en global udfordring, som hurtigt kan ændre livet Jorden. Overalt er der en forventning om, at disse udfordringer kan løses ved hjælp af ny teknologi. Spørgsmålet er bare, hvordan det kommer til at ske.

Noget viden bliver til ny teknologi, andet ikke. Når det sker, er det typisk markedskræfterne og en god business case, der driver teknologien frem. Men udbredelsen af ny teknologi kan også være et resultat af politiske ønsker eller reguleringer. I hvert fald er selve udviklingen af nye teknologier ikke nok. Det handler også om at have strukturer, der gør det muligt at anvende og udbrede de nye teknologier, men også om at have strukturer, redskaber og kompetencer til at vælge den bedste teknologi, når der er flere muligheder.

Med vand som eksempel er spørgsmålene, hvem eller hvad det er, der afgør, hvilke teknologier vi har, og hvilke vi får. Spørgsmålet er også, om vi har de rette betingelser for at få de teknologier, som vi vil have gavn af i forhold til verdensmålene og konkret for at sikre, at vi også har rent drikkevand i fremtiden.

I denne debat debatterer vi:

  • Hvordan kan vi i Danmark være med til at udvikle og udbrede nye teknologier, der kan være med til at sikre, at vi også har rent drikkevand i fremtiden? Har vi de nødvendige og tilstrækkelige rammer og strukturer?
  • Hvordan og hvad skal der til for at vi kan prioritere blandt de forskellige nye teknologier, så vi får de bedste løsninger på de globale samfundsudfordringer, hvoraf rent drikkevandblot er én?
  • Hvem skal drive udviklingen af de nye teknologier, der skal til for at sikre rent drikkevand i fremtiden?
  • Er det forskerne, som udvikler videngrundlaget, der skal skubbe ny teknologi på markedet?
  • Er det virksomhederne, der med udgangspunkt i FoU, en god business case og et ønske om vækst og værdiskabelse skal trække ny teknologi på markedet?
  • Er det politikerne, der gennem konkrete politiske målsætninger eller reguleringer skal bringe ny teknologi frem?
  • Har samfundet, befolkningen tillid til, at vi får den nye teknologi, som vi har brug for? Hvad siger den offentlige stemme her på Folkemødet?

 
Ordstyrer: Søren Rud Keiding prodekan (Aarhus Universitet) og medlem af DFiR

 
Følgende paneldeltagere inviteres:

- Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers
- Folketingsmedlem Ida Auken (RV)
- CEO Peter Holme Jensen (Aquaporin A/S)
- Professor Helle Rotzen (DTU, medlem af ATV og bestyrelsen for DHI)
- Lektor Søren Munch Kristiansen (Aarhus Universitet)
- CEO Lars Therkildsen, formand for DANVA’s bestyrelse (HOFOR)
- Kirstine Lund Christiansen, Head of Environmental, Social and Governance, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP)
 

Læs mere:
Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
WATEC
Folkemødet

Institut for Geoscience