Serier

I perioden 1994-1999 udgav instituttet (daværende Geologisk Institut) serierne

De enkelte publikationer kan downloades her som pdf-filer.