Projekter - Steen Christensen

HYACINTS

HYdrological Modelling for Assessing Climate Change Impacts at differeNT Scales (HYACINTS) er et projekt omfattende tolv partnere, som udvikler nye metoder og værktøjer til forenklet og forbedret sammenkobling af en regional klima-model og en lokal hydrologisk model med henblik på at løse lokale vandressource-problemer.

HYACINTS støttes af Det Strategiske Forskningsråd med en bevilling på  15 mio. kr., mens egenfinansieringen er på 9 mio. kr.

Vores involvering er centreret omkring Ph.d.-projektet "Modellering af geologi og grundvandstrømning i geologisk komplekse områder", som udføres af ph.d.-studerende Troels Norvin Vilhelmsen under vejledning af lektor Steen Christensen.

Find yderligere information på hyacints.dk.