Projekter - Søren Munch Kristiansen

Kulstof-14 datering af begravet jordbund fra Jellingehøje

På Institut for Geoscience, AU, fraktioneres jordbundens kulstof fra begravede jordlag i Jellingehøjene og der udføres kulstof-14 analyse heraf for, om muligt, at bestemme aldrene på opførslen af Jellingehøjene. Dette projekt er en mindre del af et storst forskningsprojekt på Nationalmuseet og Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet.


 

Jod i det hydrologiske kredsløb og human sundhed

Tidligere studier har vist, at både et for højt og et for lavt indtag af jod med drikkevandet er afgørende for forekomsten af en række sygdomme relateret til skjoldbruskkirtlen. I 2000 blev det besluttet at tilsætte jod til bordsalt for at afhjælpe de mennesker, som har et for lavt indtag med drikkevandet. Men stadigvæk er indtaget af jod med drikkevand meget varierende i forskellige områder af Danmark. Det er derfor nødvendigt løbende at evaluere balancen i jod indtaget for at undgå jod mangel og for samtidig at undgå, at større dele af befolkningen ikke indtager for meget jod.

Projektet studere forekomst og tilgængelighed af jod i hele det hydrologiske kredsløb , og mere specifikt vil udvikling af analysemetoder samt analyser af jods kemiske tilstandsformer og tilgængelighed jordvand og grundvand blive undersøgt for hele landet.

Dette er i dag meget dårligt belyst internationalt, og jods geokemi har aldrig tidligere været undersøgt i Danmark. På sigt kan projektet få betydning for den fremtidige planlægning af sygdomsforebyggelse i Danmark. I projektet er en ph.d. studerende ansat.

 


 

 

Atomar binding af arsen, nikkel og kobber i jord og sediment belyst med synkrotrongeneret røntgen stråling