Projekter - Keld Rømer Rasmussen

HOBE

HOBE-forskningscenter er et tværdiciplinært, hydrologisk forskningsprojekt, der er etableret med henblik på at studere og øge den videnskabelige forståelse af hydrologiske stor-skala processer.

Projektet omfatter syv forskningsgrupper og et hydrologisk observatorium er etableret i Skjern Å oplandet, hvor der dels sker langtidsintegreret overvågning af hydrologiske og hydro-meteorologisk parametre, time-lapse målinger, eksperimenter. Desuden foretages modellering på et hierarki af indlejrede tidsmæssige og rumlige skalaer inden for det 1500 km2 store opland.

Sammen med Danmarks Miljøundersøgelser, AU, er vores engagement centreret omkring hydrometri, og én PhD studerende, Jane Bang Poulsen, undersøger ved brug af akustisk doppler velocimetri usikkerheden på vandføringstidsserier, når de beregnes ved brug af de konventionelle metoder. Vejledere Keld Rømer Rasmussen og Hans Estrup.

Mere information kan findes på www.hobecenter.dk