Projekter - Karen Luise Knudsen

Klimatiske og oceanografiske ændringer i den nordlige del af Nordatlanten gennem Holocæn tid - fra Vestgrønlands og Nordislands shelfområder i vest til Skagerak i øst

Galathea 3 ekspeditionen 2006-2007

Forskningen er finansieret delvist af en FNU bevilling (Holocene climate and oceanographic change: West Greenland and North Atlantic current systems - GREEN-ICE), delvist af samarbejdsprojekter med Islands Universitet, Island (Tephra Fall Impacts on Fossil Benthic Foraminifera in Marine Records - TeMa), og Normal University of China, Shanghai, China (Responces of marine environments at different latitudes to the global climatic change since the Middle Holocene).

Formålet med disse projekter er at bidrage til rekonstruktionen af de naturlige palæoceanografiske og klimatiske ændringer gennem de sidste 11-12.000 år (Holocæn tid), herunder miljøparametre der kan indgå i modellering af fremtidens temperatur- og havniveauændringer.

I projekterne indgår marine borekerner fra Vestgrønlands shelf, herunder kerner fra Galathea 3 ekspeditionen i 2006, samt en række IMAGES pistonkerner fra Nordislands shelf og fra den østlige del af Nordatlanten. De anvendte miljøparametre er primært mikrofossiler (bentiske og planktoniske foraminiferer og diatoméer), makrofossiler (mollusker), sedimenter (herunder isdroppede sten, IRD) og stabile isotoper (ilt og kulstof), samt forskellige kemiske målinger.