Projekter - Henrik Friis

SIST

SIST - Steam Induced Surface Treatment. Projektet er finansieret af Højteknologifonden og foregår i samarbejde mellem Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk Institut, Siemens Danmark og Dancolour.

Projekter sigter md at udvikle miljøvenlige teknikker til overfladebehandling af aluminium og stål ved hjælp af naturlige mineraler der er stabile ved overfladeforhold, og at udvikle disse teknikker til industrielt anvendelige og konkurrencedygtige teknikker.


Geochemistry of the Siri Canyon Sand

Løbende samarbejde med DONG Energy E&P gennem en række samarbejdsaftaler fra 2003. Samarbejdet omfatter geokemiske og diagenetiske studier af glaukonitrige sandsten i Dansk Nordsø.  Undersøgelserne sigter mod at belyse kemiske variationer i sandstenene og deres indflydelse på mineralogiske ændringer, samt mineralændringernes indflydelse på sandstenes egenskaber som reservoirer for olie og gas. Mikrokvarts (figuren)er en vigtig parameter for udviklingen af reservoiregenskaber. Dels skaber den et stærkere kornskelet i sandstenen, dels kan den hæmme vækst af andre mineraler med skadelig virkning på permeabiliten. Det har derfor været et vigtigt element at undersøge forekomsten af mikrokvarts og de faktorer, der kontrollerer forekomsten.