Projekter - David Lundbek Egholm

Ice, Water and Sediment

 

Formålet med dette projekt er at opnå en dybere forståelse af samspillet mellem is, vand og sediment. Et af

projektets nøgleelementer er at udvide hvad der er muligt med computermodeller. Vi vil bygge og bruge en serie af nye teoretiske værktøjer, til at belyse gletsjeres mekaniske opførsel. Ny viden om de styrende processer kan bl.a. genereres ved, at sammenligne resultatet af computersimuleringer med observationer og data forbundet med vidt forskellige tids- og længde-skalaer.

Projektet er finansieret af Det Frie Forskningsråd …

Læse mere på projektets hjemmeside: