Projekter - Claus Heilmann-Clausen

Claus Heilmann-Clausen samarbejder med Stefan Schouten, Royal Netherlands Institute for Sea Research, Den Burg, Holland, om et FNU-financieret forskningsprojekt:

  • From global greenhouse climate to icehouse climate, mid Eocene - Oligocene (50-23 Ma): Significance for the geological development in the Danish area.

Claus Heilmann-Clausen deltager i uformelle samarbejdsprojekter vedr. især:

  • Interregionale studier af stratigrafiske relationer, palæogeografi, palæomiljø, havspejlsændringer og biogeografi. Samarbejdspartnere: J. Egger (Wien), A.I. Iakovleva (Moskva), C. King (Bridport, UK), E. Steurbaut, (Brussel).
  • Magnetostratigrafi af danske palæogene sedimenter. Samarbejdspartner: C. Beyer, CB-Magneto, Låsby, Danmark.
  • Studier af Paleocene/Eocene Thermal Maximum (PETM). I samarbejde med S. Schouten (Den Burg, Holland), B.P. Schultz (Fur, Danmark), C. Tegner (Aarhus Universitet), P.S.Willumsen (Lund, Sverige).
  • Beskrivelse af molluskfaunaen i Danmarks Eocæn. Samarbejdspartner: K.I. Schnetler (Langå, Danmark).

Claus Heilmann-Clausen udfører et forskningsprojekt vedr. den Eocæne Azolla-begivenhed i dansk sedimenter.