Tidligere afholdte institutforedrag - 2011

Forår

 • Tirsdag d. 22. februar, kl. 15.15
  Flemming Jørgensen (GEUS) og Peter Sandersen (Grontmij | Carl Bro)
  Begravede dale
 • Onsdag d. 2. marts, kl. 15.15
  Charles E. Lesher, University of California, Davis
  Synchrotron generated techniques in geology
  (NB: in English)
 • Tirsdag d. 8. marts, kl. 15.15
  Christian Tegner, lektor, Geologisk Institut, AU
  Om de nordgrønlandske bjerge
 • Tirsdag d. 12. april, kl. 15.15
  Gry Barfod, University of California, Davis
  De første LU-HF dateringer af fosfatmineraler: Alder for havaflejringer der indeholder jordens tidligste dyreliv, samt alder for metamorfe apatiter
 • Torsdag d. 28. april, kl. 15.15
  Rune B. Larsen, professor, NTNU
  (Norges teknisk-naturvitenskapæige universitet)
  Så du tror at kvarts er SiO2?
 • Tirsdag 3. maj
  Tonci Balic Zunig, lektor, Institut for Geografi
  og Geologi, Københavns Universitet
  Statens Naturhistoriske Museum
  The Secret Life of Minerals

Efterår

 • Onsdag d. 21. september, kl. 15.15
  Per Nørnberg, lektor - Institut for Geoscience
  Hæmatit og Maghemit burde ikke dannes under tempererede humide forhold i Danmark -
  men det gør de alligevel
 • Tirsdag d. 27. september, kl. 15.15
  Rikke Pedersen, Nordisk Vulkanologisk Center, Island
  Eyjafjallajökull vulkanen og forskningsophold ved Nordisk Vulkanologisk Center,
  Islands Universitet
 • Onsdag d. 16. november, kl. 15.15
  Martin Klug, postdoc - Institut for Geoscience
  New aspects of the postglacial climatic and environmental history of Trondheimsfjord area - preliminary results from lake sediment investigations
 • Torsdag d. 24. november, kl. 15.15
  Jan Piotrowski, professor - Institut for Geoscience
  Under the last ice sheet in northern Europe: water, deposits and landforms as self-organizing criticality
 • Onsdag d. 7. december
  Erik Thomsen, lektor - Institut for Geoscience
  Kan encellede dyr som foraminiferer have vilje og intelligens som højere hvirveldyr?