Tidligere afholdte institutforedrag - 2010

Forår

 • Torsdag d. 18. februar, kl. 15.15
  Anni Tindahl Madsen, ph.d.-studerende, Institut
  for Geografi og Geologi, KU
  Sen-Holocæn udvikling af Tidevandslaguner - Geokronologi, geomorfologi og sedimentologi
 • Torsdag d. 11. marts, kl. 15.15
  Christian Knudsen, seniorforsker, GEUS.
  Melville Bugten rundt med det gode skib HJ Rink for at søge "onshore"  viden om Baffin Bugtens dannelse. Feltarbejde i et af verdens mest øde og smukke områder.
 • Onsdag den 17. marts, kl. 15.15
  Jan Jeppesen, ph.d.-studerende, ALECTIA A/S og Geologisk Institut, AU
  For lidt grundvand og for meget regnvand i København - modelsimuleringer af løsningsforslag
 • Onsdag d. 21. april, kl. 15.15 
  Per Nørnberg, lektor, Geologisk Institut, AU
  Mars - og aktuelt fra Mars Simuleringslaboratoriet
 • Mandag d. 26. april, kl. 15.15 (OBS: ændret tidspunkt)
  Gro Birkefeldt Møller Pedersen, ph.d.-studerende, Geologisk Institut, AU
  Mars - set fra satellitter
 • Onsdag d. 19. Maj, kl. 15.15
  Søren Munch Kristiansen, lektor, Geologisk Institut, AU
  Medicinsk Geologi - Sundhed set fra et geologisk synspunkt

Efterår

 • Onsdag d. 1. september, k. 15.15
  Peter W.U. Appel, GEUS
  En truende miljø- og sundhedskatastrofe i Filippinerne: 300.000 small-scale miners udleer årligt 200-500 tons kviksølv til miljøet
 • Onsdag d. 3. oktober, kl. 15.15
  Thomas Ulrich, lektor, Geologisk Institut, AU
  What (and where) on Earth are fluids?
  Why and how we study them
 • Onsdag d. 3. november, kl. 15.15
  Nicolaj Krog Larsen, postdoc, Geologisk Institut
  Brænder isen - og har den gjort det før?
 • Onsdag d. 17. november, kl. 15.15
  Ann Troelsgaard og Lone Klinkby, Vattenfall
  CO2-lagring - AFLYST
 • Tirsdag d. 23. november, kl. 15.15
  Kim Bak Olsen, San Diego State University
  Jordskælv
  OBS: Lokale 1675-117
 • Torsdag d. 2. december, kl. 14.15
  Martin Klug, postdoc, Geologisk Institut, AU
  The Reconstruction of Past Climate and Environmental changes Using Lake Sediments
 • Fredag d. 3. december, kl. 10.15 (OBS)
  Roland Roberts, professor, Uppsala Universitet
  An analysis of natural disasters on a global scale and the evolution of this over time
  Foredraget holdes på engelsk
 • Onsdag d. 8. december, kl. 15.15
  Peter Sandersen, Grontmij | Carl Bro
  Flemming Jørgensen, GEUS
  Begravede dele - AFLYST