Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Laboratorier ved Institut for Geoscience

Introduktion

Institut for Geoscience har en række fastansatte laboranter der tilsammen dækker de fleste geologiske fagområder.

Laboratoriet indgår som facilitet med vejledning og undervisning af instituttets studerende på bachelor-, kandidat- og Ph.d.-niveau.

Hovedparten af de analyser som udføres er prissat med udgangspunkt i faste prismodeller. Ud over standard-analyser udføres også special-analyser efter aftale og opgaver i forbindelse med feltarbejde.

Instituttet råder over feltudstyr, flere kølerum (heraf et stort på 20 kvadratmeter ved 2oC) og moderne opvaskerum med mulighed for syreskylning. Alt er bygget i perioden 2007-2012 og med metalfrit Renrum (klasse 100, ISO klasse 5) fra 2016. Laboratoriet opdateres løbende med nyt udstyr, heriblandt Hawk instrument til pyrolyse og oxidation (2018) og GC (2019).

Som Ph.d.-studerende kan man blive ansat som instruktor i forbindelse med laboratorie-undervisning og feltarbejde. Instituttet gør også brug af laboratorieassistenter (normalt geologi-studerende) der løser varierende opgaver i laboratorierne og på instituttet generelt. Eksempelvis grovere laboratorie-arbejde (nedknusning, udsavning, arkivering), opvask af glasvarer og andet forefaldende arbejde efter aftale.

De laboratorier, hvor der ikke er en fast laborant tilknyttet, kan findes under andre faciliteter.