Analyse-priser

Standardanalyser

Standard-analyser er prissat ud fra basisoplysninger såsom tidsforbrug og materiale-udgifter. Seneste opdaterede pris på en opgave kan rekvireres ved laboratorielederen som også gerne beregner den samlede pris for et projekt.

Prismodeller

Pr. 05-10-2013 eksisterer der 2 modeller:

Forskning/undervisning/talent/viden: Denne pris anvendes ved aktiviteter der tilhører Aarhus Universitet's kerneområder: Forskning, undervisning, talentudvikling, videnudveksling. Der er ofte tale om projekter baseret på ansøgninger til forskningsrådssystemet, Carlsberg, VKR, EU, Grundforskningsfonden samt samarbejdsaftaler. Prisen gælder desuden i forbindelse med samarbejdsaftaler (ofte med personale fra Geocenter Danmark eller med personale ansat indenfor Aarhus Universitet).

Service: Alle aftaler som ikke falder ind under model 1 tilhører denne kategori. Det kan være aftaler der resulterer i en faktura ud af huset til den eksterne rekvirent som ønsker analyser udført.