Opgaver

Laboratorie-enheder

Århus:

En del af laboratoriet arbejder med undersøgelse af mineraler og bjergarts-sammensætning, herunder præparation og analyser med XRD (ler- og bulk mineraler) og XRF teknikker. Vi foretager bestemmelse af jordbundsfysiske og jordbundskemiske parametre, samt mikromorfologiske analyser af sedimenter fra land, sø- og havbund. Indholdet af suspenderede og opløste stoffer kan bestemmes i vand. Eksempelvis kan måles alle slags metaller (ppm og ppb niveau) i vand og jord. Herudover også bestemmelse af partikelstørrelse ved sigtning, laserdiffraktion eller sedimentationsanalyse.

De palæontologiske prøver der arbejdes med er af marin og terrestrisk oprindelse, især foraminiferer, coccolitter, dinoflagellater og diatoméer. Der laves pollenbestemmelse og herudover massefyldebestemmelse, fossilafstøbninger, smear slides, varv-tælling og mikro-/makrofotografering af borekerner.

Udover klassiske laboratorie-analyser foretages diverse eksperimentelle undersøgelser samt geoteknisk materialeforskning.

En del af laboratoriet er dedikeret til at udvinde Be-10 og Al-26 isotoper.

Cleanlab hjemmeside: Earth System petrology, Niels Bohr professorship.

Risø:

Nordisk Laboratorium for Luminescensdatering (NLL) er beliggende nær Roskilde og har yderligere 2 laboranter tilknyttet under ledelse af Andrew Murray.