Andre faciliteter

Special-udstyr

  • Ring shear: Mekaniske eksperimenter med vedvarende deformation af ukonsoliderede (bløde) sedimenter. Simulering af sediment deformation som følge af gletscher stress. Instrumentet er af mærket Siemens. Kontakt: Jan Piotrowski
  • Hydro-lab: Bestemmelse af hydrauliske parametre, porøsitet, vandindhold og afdræningsforhold. Kalibrering af hydrologiske instrumenter samt studier af sedimenttransport. Kontakt: Keld Rømer Rasmussen og Steen Christensen
  • Mikrotermometri: På et Nikon mikroskop (lokale 1672-114) er udstyr til at undersøge homogeniseringstemperaturer og salinitet af smelte- og væske-inklusioner. Der kan måles 2 faser: 1) THMSG600 (temperaturområde -190 til +600 grader Celcius) og 2) TS1400XY (temperaturområde til +1400 grader Celcius). Begge enheder er computerstyrede og af mærket Linkam. Kontakt: Thomas Ulrich