Laboratorier

Introduktion

Institut for Geoscience har en række fastansatte laboranter der tilsammen dækker de fleste geologiske fagområder.

Laboratoriet indgår som facilitet med vejledning og undervisning af instituttets studerende på bachelor-, kandidat- og Ph.d.-niveau.

Hovedparten af de analyser som udføres er prissat med udgangspunkt i faste prismodeller. Ud over standard-analyser udføres også special-analyser efter aftale og opgaver i forbindelse med feltarbejde.

Instituttet råder over feltudstyr, flere kølerum (heraf et stort på 20 kvadratmeter ved 2oC) og moderne opvaskerum med mulighed for syreskylning. Alt er bygget i perioden 2007-2012 og med metalfrit Renrum (klasse 100, ISO klasse 5) fra 2016.

Som Ph.d.-studerende kan man blive ansat som instruktor i forbindelse med laboratorie-undervisning og feltarbejde. Instituttet gør også brug af laboratorieassistenter (normalt geologi-studerende) der løser varierende opgaver i laboratorierne og på instituttet generelt. Eksempelvis grovere laboratorie-arbejde (nedknusning, udsavning, arkivering), opvask af glasvarer og andet forefaldende arbejde efter aftale.

De laboratorier, hvor der ikke er en fast laborant tilknyttet, kan findes under andre faciliteter.