WATEC

WATEC er et af Aarhus Universitets strategiske interdisciplinære tematiske forskningscentre, som arbejder målrettet på at udvikle løsninger på verdens 'Gran Challenges' - tidens store samfundsmæssige udfordringer.

Geoscience er en aktiv partner i WATEC-centeret. Vi fokuserer på geofysik og grundvands-mapping og arbejder i tværfaglige projekter med partnere i WATEC.

Information om WATEC-centeret, projekter og partnere kan findes på http://watec.au.dk/