Centeret for Palæoklimatiske Studier

Centeret for palæoklimatiske studier

Præsentation

Center for Palæoklimatiske Studier, Aarhus Universitet, blev oprettet i 2009 med det formål at udføre tværfaglig klimaforskning, i klimaets dynamik og i årsagerne til klimaændringer, specielt med fokus på hav-atmosfære interaktion.

Fokus er primært på anvendelse af  fortidens vilkår som et redskab til at forstå klimasystemet, ved hjælp af geologiske og instrumentale optegnelser samt klima- og ismodellering.
Centerets centrale ekspertise er rekonstruktion af klimaet ved hjælp af optegnelser fra hav, land og søer samt indlandsisens dynamik og modellering, især relateret til grænsefladen mellem sediment og is.

Centret har til huse på Institut for Geoscience, som har en stærk tradition inden for forskning, forskeruddannelse og undervisning samt inden for samarbejde med industrien.